It Beheer

Gepubliceerd nov. 01, 21
6 min read

App Development

Daarbij is de focus vooral gericht op het op orde brengen van de basisinfrastructuur ten behoeve van de invoering van ordercommunicatie en de verdere ontwikkeling van het EPD. De koppeling met informatiesystemen van partners in de zorgketen is nog maar in beperkte mate gerealiseerd. Vooral op het grensvlak tussen ‘care’ en ‘cure’ laat de integratie te wensen over.

Bijvoorbeeld als een bewoner van een zorginstelling met acute problemen wordt overgebracht naar het ziekenhuis waar zijn of haar dossier niet voorhanden is (mobiele devices beheren). Omgekeerd moet een zorginstelling bij ontslag van een patiënt informatie van het ziekenhuis – over bijvoorbeeld aanvullende medicijnen – weer handmatig overnemen in het eigen systeem - identity management. Zorgland is fusieland.

Dit om de complexiteit te beperken. In dit magazine is hierover uitgebreid gepubliceerd in juli 2011 onder de titel Leiden en Utrecht klaren megaklus. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder. Dat is reden voor de redactie van deze reeks om weer eens te gaan praten en te horen of de volgende fasen van dit project in Utrecht ook volgens planning verlopen.

Data Security

Het verhaal gaat dat de helft van dit soort projecten mislukt. Daar is niet alleen veel geld mee gemoeid, maar het bedrijf wordt bij mislukking ook op achterstand gezet ten opzichte van de concurrenten. Twee mega-instellingen in Nederland zijn er evenwel in geslaagd om volgens planning en binnen  toevoegen van extra functionaliteit.

Daarbij waren Annewijke van Keulen, de projectleider van dit project en voormalig verpleegkundige, en Kim Schaafsma aanwezig, als verpleegkundige werkzaam bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht en key user van het nieuwe ZIS. De bespreking vond plaats onder het toeziend oog van Jan Christiaan Huysman, de overall programmamanager (Enterprise Mobility).

In dit artikel worden enige belangrijke punten daaruit belicht. De verschillende papieren versies zijn teruggebracht naar één dossier Een van de belangrijkste redenen voor het invoeren van een elektronisch verpleegkundig dossier is het terugdringen van de administratieve last, omdat men het gevoel heeft dat deze ten koste gaat van de zorg aan bed.

Microsoft Intune

Schermtijd SamsungEnterprise Mobility + Security Ems

Het verpleegkundig dossier bevat dus alle verpleegkundige gegevens. De verpleegkundigen in het UMC Utrecht kunnen overigens ook het medisch patiëntendossier inzien. Businesscase Het elektronisch verpleegkundig dossier wordt al sinds 10 juni 2011 gebruikt binnen de zorgdivisie Kinderen en Hersenen van het ziekenhuis. Inmiddels is het ook in de rest van het ziekenhuis ingevoerd.

Ook dit omvangrijke project is geruisloos uitgevoerd. In totaal werken nu zo’n 2. beheer mobiele abonnementen. 000 verpleegkundi-  gen met het verpleegkundig dossier, verdeeld over de zeven zogenaamde zorgdivisies van het ziekenhuis. In elk van deze divisies werken 500 tot 1. 500 mensen. Ook hier was standaardisatie het uitgangspunt. Wel mocht elke zorgdivisie vijf extra formulieren toevoegen die specifiek zijn voor dat onderdeel.

Dat zijn zaken die medewerkers aanspreken; kostenreductie is niet het belangrijkste doel. Deskundigen weten dat het ‘sturen op waarden’ veelal organisch leidt tot kostenreductie. Het is het geheim van de smid: zeer betrokken en gemotiveerde medewerkers. Zij brengen het project tot een goed einde. “We willen het gewoon beter doen!”, stelt Kim Schaafsma.

Apps Ipad

Ook de leverancier Chipsoft heeft timeboxen hoog in het vaandel staan. Uitgangspunt is dat de procesverbeteringen worden doorgevoerd op basis van gebruik. “En we hebben daar goede ervaringen mee”, zo stellen Annewijke van Keulen en Jan Christiaan Huysman. Eerst een goede basale invoering, dan goed borgen en vervolgens slimmer en beter werken door procesherontwerp.

Zij is zo enthousiast geworden dat ze haar werkweek heeft opgerekt naar 40 uur in plaats van de standaard 36-urige werkweek. Ze had dat nodig om naast haar werk als kinderverpleegkundige vanuit haar praktijk een bijdrage te kunnen leveren aan het project. Zij ziet de toegevoegde waarde van het systeem.

Schaafsma’s motivatie komt voort uit IT in the boardroom 79 haar wens om het beste voor de patiënt te willen. En dit soort systemen verhoogt de patiëntveiligheid aanzienlijk. Zij verklaart haar enthousiasme, dat ook bij haar collega’s aanwezig is, uit het feit dat verpleegkundigen heel flexibel moeten zijn om hun werk leuk te vinden.

Dienstbeschrijving Secure Device Manager

De papiertjes in de zakken van verpleegkundigen zijn nog niet helemaal verdwenen. Nog niet alle afdelingen van het ziekenhuis beschikken over zogenaamde COW’s (computers on wheels) die het mogelijk maken het dossier aan bed te raadplegen. Wellicht is een tablet voor verpleegkundigen en artsen een betere oplossing. Daar gaat binnenkort wat in gebeuren, stelt Hyleco Nauta die onderweg naar de ictmarkt in het ziekenhuis even zijn hoofd om de deur steekt.

Identity ManagementMobile Device Management Adviseur

De papiertjes in de zakken van verpleegkundigen zijn nog niet helemaal verdwenen Haarscheurtjes Annewijke van Keulen Annewijke van Keulen is verpleegkundige van oorsprong. Na een baan als arboverpleegkundige bij een arbodienst, ontwikkelde zij zich in het beleidsmatig adviseren van organisaties. In 2005 begon zij binnen de divisie Vrouw & Baby van het UMC Utrecht als stafmedewerker.

Zo ontdekte ze dat vorm en inhoud geven aan projecten haar passie is. Sinds het najaar van 2010 is zij projectleider van het project ‘Verpleegkundig Dossier’ binnen het programma Vernieuwing Zorg, ICT. Ging er dan helemaal niets mis bij dit vervolgproject? Bij de eerste fase van het programma verbaasden de leden van het projectteam zich er al over dat een dergelijk project binnen tijd en budget, zonder ook maar de kleinste haarscheurtjes kon worden afgerond.

Mobile Application Management

“Bij het UMC Utrecht vindt men dat de normaalste zaak van de wereld.” De belangrijke succesfactoren zijn: geen spanning tussen business en IT, sturen op waarden, timeboxen, meer procesbegeleiding dan projectleiding, en last but not least betrokkenheid van laag tot hoog en geen interne politiek. Alles lijkt vanzelf te gaan.

In TITM vindt u prikkelende columns, no-nonsense vakinformatie en boeiende interviews met opinion leaders of collega’s bij andere organisaties. TITM verspilt uw tijd niet, maar is altijd to-the-point. Net als u. TITM volgt de belangrijke ontwikkelingen in ict en informatiemanagement over de volle breedte. Zo bent u altijd in no time up-to-date.

Ontwikkel een eigen stijl die smaakvol, formeel, subtiel en onderscheidend is. Het is goed als mensen zich jou kunnen herinneren door specifieke accessoires of stijlvolle kleding. Kies bijvoorbeeld één ding en sta daarom bekend. Kies kleding die past binnen de omgeving waar je werkt, omdat je ook moet kunnen opgaan in het grotere geheel.

App Development

Fit in, to stand out. Consistent Zorg ervoor dat je kleding en accessoires een consistent beeld oproepen, want voor alles wat opvalt, willen mensen een verklaring. Het zogenaamde Horneffect. Als iets opvalt, roept dat vraagtekens op en wordt de persoon die jou ziet ‘gedwongen’ om het verwrongen beeld te analyseren.

Dit is overigens ook de reden waarom dingen die mooi of goed zijn zo weinig aandacht krijgen. Ze worden als normaal beschouwd. Wellicht jammer, maar mensen blijven daardoor wel ontspannen. Gymschoenen onder een pak of Italiaanse schoenen onder een Engels pak vallen te veel op en zetten mensen op het verkeerde been.

De kleur van de kousen kun je het best laten matchen met je schoenen, of kies voor grijs onder een grijs pak. Panty’s mogen niet te dik zijn (maximaal 20 denier) en hebben uiteraard een huidskleur of zijn donker en niet voorzien van motieven. “Less is more” zeggen de Engelsen – en heel veel ontwerpers met hen.

Meer van Hardware

Navigation

Home