Mobile Security

Gepubliceerd jan. 02, 22
6 min read

Intune App

Er is vandaag de dag dus van alles gaande, maar het belangrijkste is alle mogelijkheden te vertalen naar een businesscontext - MDM outsourcing.” “Ten derde dienen bedrijven bij de omarming van nieuwe oplossingen meer dan ooit de aandacht te vestigen op security, riskmanagement en de voorspelbaarheid van de IT-delivery.” Hoe helpen jullie je klanten daarbij? “We leveren diensten die goed aansluiten op alle bovengenoemde trends en mogelijkheden.

Rondom dat laatste hebben we de nodige handvatten ontwikkeld waarmee wij als Infosys kunnen bijdragen aan het bouwen van de onderneming van de toekomst.” CIO’s klagen nog vaak dat leveranciers meer innovatie beloven dan ze waarmaken. Hoe volwassen is de Nederlandse IT-markt in dit opzicht? “Jullie hebben naar mijn mening één van de meest volwassen markten, met name omdat jullie heel goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en mogelijkheden in een wereldwijd verband.

Optimaal Samenwerken Een Mobiele Organisatie Worden In 8 Stappen - cloudseven.nl

Bedrijven hebben hier meer dan elders strategische afspraken en wisselwerkingen met hun leveranciers. Dat geldt ook voor Infosys.” “Dat innovatie soms achterblijft bij de verwachtingen heeft misschien te maken met het feit dat veel outsourcingscontracten een lange termijn hebben. De klant verwacht daarbij dat innovatie automatisch wordt meegeleverd. Ik kan me de verwachtingen op dit gebied bij de klant overigens goed voorstellen.

Zo Creëer Je Een Slimme Mdm-omgeving - Mobiel Werken - Cloud Seven

Cloud Seven BV

Bleiswijkseweg 37F, 2712 PB Zoetermeer, Nederland
+31793634250
software ontwikkelaar

Innovatie vraagt derhalve om goede afspraken. Bijvoorbeeld door in het contract op te nemen dat de kosten van de dienstverlening automatisch omlaaggaan, of dat de gebruikerservaring gaandeweg verbetert. Daarnaast is het mogelijk om afspraken te maken die anticiperen op trends. Het belangrijkste is dat de klant de verwachtingen op het gebied van innovatie helder voor ogen heeft en een leverancier kiest die de gewenste innovatie ook daadwerkelijk kan bieden.” Zien jullie een verandering van het sourcingsmodel, met name op de Nederlandse markt? “Zeker.

De afweging tussen deze mogelijkheden vindt meestal op basis van strategische IT- en businessoverwegingen plaats. Niet de locatie van waaruit de dienst wordt geleverd is daarbij het uitgangspunt, het gaat vooral om de specifieke meerwaarde. Zo is het tegenwoordig goed mogelijk om – geheel tegen de traditionele opvattingen in – de infrastructuur te offshoren en bijvoorbeeld de helpdesk on-site te houden of te nearshoren.” “Daarnaast zie je dat in Nederland grootschalige businesstransformaties net even anders worden ingezet.

Dat komt de snelheid enorm ten goede. In onze praktijk zien we bovendien regelmatig dat bedrijven lokaal heel goed geoptima- 64 liseerd zijn, maar in een globaal verband nog steeds inefficiënt opereren. Wat je wil, is wereldwijde efficiëntie in combinatie met een lokale optimalisatie. Nederlandse ondernemingen hebben dit in de regel goed op orde.” Op welk thema zou de CIO in de komende maanden en jaren de aandacht moeten vestigen? “Ik heb er natuurlijk al verschillende genoemd, maar deze komen feitelijk allemaal samen in het fenomeen pervasive computing; het idee dat de verwerking van informatie geheel is geïntegreerd in het leven van alledag.

Privacy Smartphone - Cloud Seven

Mdm En Emm Voor Overheidsinstellingen - cloudseven.nlDienstbeschrijving Secure Device Manager - Cloud Seven

Daarbij vervaagt tevens de grens tussen zakelijke activiteiten en privékwesties. bedrijfssoftware Cloud Seven. Iedereen is altijd online en verricht op zijn of haar al dan niet mobiele apparaat de handelingen die men op dat moment belangrijk vindt. Het omarmen van dit principe, inclusief de ontsluiting van data, kan ondernemingen veel slimmer maken.” Wat betekent deze focus op de informatievoorziening voor de rol van de CIO? “Waar deze tot nu toe vooral draaide om het verhogen van de efficiëntie en het verlagen van de kosten, zal die rol meer en meer verschuiven naar het mogelijk maken van groei.

Een goed deel van de activiteiten moet evenwel gericht zijn op het drijven van groei van de business op basis van een optimale informatievoorziening.” “De uitdaging is dat veel CIO’s niet weten hoe ze dit in de praktijk moeten brengen. EMM uitbesteden Cloud Seven. En ook al hebben ze soms ideeën voor nieuwe producten en werkwijzen, dan worden ze wel eens gehinderd doordat ze vast zitten in hun patroon en taakuitoefening.

Denk bijvoorbeeld aan het enablen van mobiele mogelijkheden, wat veelal haaks staat op het idee dat de IT-omgeving zo gesloten en secure mogelijk moet zijn - Enterprise mobility outsourcing Cloud Seven. De CIO moet in zo’n geval de business op contractieve wijze uitdagen te omschrijven wat deze écht wil bereiken.” Een sterke wisselwerking tussen business en IT dus.

Mobile Device Management - It - cloudseven.nl

Dat is een voorwaarde voor de bijdrage die de IT-functie levert aan de groei van de business.” 14+15 mei 2012: Connectivity 2020 2012 Nieuw eve, Neme, Nt Connectivity 2020 is een nieuw evenement op het snijvlak van telecom, business en IT. professionals aan zowel de vraag- als de aanbodzijde van de markt, alsmede adviseurs, kunnen er kennis delen, ervaringen uitwisselen en alles te weten komen over de laatste trends op het gebied van connectiviteit, communicatie en samenwerking.

Kijk voor meer informatie op www. connectivity2020.nl Research door Teus Molenaar voor het omarmen van de trend. Opvallend is dat 56 procent van de respondenten aangeeft dat organisaties bereid zijn de infrastructuur aan te passen om Co, IT mogelijk te maken, terwijl 44 procent de medewerkers juist verbiedt hun privéapparaten op de werkplek te gebruiken.

Twintig procent verwacht zelfs dat dit binnen een jaar het geval zal zijn. Beveiliging is nog een heikel punt. Het onderzoek is verricht in opdracht van Avenade, een samenwerkingsverband tussen Accenture en Microsoft. De informatie over Dispelling Six Myths of Consumerization of IT is te lezen op www. avenade.com/Co, IT.

Smartphones Privacy

 • mobile device management android
 • Wat is een MDM omgeving?
 • Wat zijn master data?
 • Waar moet data aan voldoen?
 • Wat is master data sap?
 • Op dit moment zegt 96 procent van de respondenten dat medewerkers hun privédevices ook zakelijk gebruiken. Voordelen zijn dat medewerkers vaker en beter bereikbaar zijn en de tevredenheid onder personeel hoger is, omdat het kan werken met apparaten die het zelf het prettigst te gebruiken vindt. De keerzijde is evenwel de beveiliging.

  Ook het feit dat organisaties te maken hebben met onbeheerde data vormt een risico. Maar liefst 80 procent geeft aan dat Co, IT risico’s met zich meebrengt op het gebied van veiligheid, privacy en compliance. Bijna twee derde geeft aan dat de infrastructuur enigszins moet worden aangepast, tegenover 28 procent die zegt dat er geen wijzigingen aan de infrastructuur nodig zijn.

  Zo ook het beheer van masterdata (MDM). Reden voor www. informationmanagement.com om tien tips over dit onderwerp te beschrijven. De eerste is om agile-principes serieus te nemen. Als je hoort dat een masterdataproject niet kan beginnen, omdat de requirements nog niet voor honderd procent bekend zijn, dan moet je hard wegrennen.

  Data Security - cloudseven.nl

  Kijk op tijd naar de hardwarevereisten. Hoewel apparatuur tegenwoordig sneller beschikbaar is, dien je toch tijdig vast te stellen wat er nodig is. Voor ontwikkeling, testen én productie. Wacht niet met het definiëren van project en deelnemers. Er gaat veel tijd zitten in een MDM-project, dus plan dit ruimschoots van tevoren (MDM outsourcing Cloud Seven).

  Maak businessgovernance onderdeel van het projectplan. Er moeten veel businessbeslissingen worden genomen en nageleefd. Zorg dat dit op orde is. Wees klaar voor verandering. Gedurende het project zullen mensen vertrekken, andere functies krijgen, en de waarde van data veranderen. Wees hierop voorbereid. Werk niet alleen met techneuten. MDM gaat zeker niet alleen over technologie.

  En ten slotte: werk samen met consultants. Het is niet zo dat MDM hetzelfde is als datawarehousing, het implementeren van een ERP- of BI-systeem. 8e jaargang #2 2012 MDM heeft zo zijn eigen karaktereigenschappen; daarom is het handig een raadgever te hebben die op de hoogte is van de valkuilen. business software.

Navigation

Home